Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - sp.zn. 5430000419 - upomínkaVeřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti – sp.zn. 5430000419 – upomínka – Bc. Miloš Štěpař, 11.10.1988, Praha 7 – Holešovice

 

Nebude-li písemnost adresátem vyzvednuta ve lhůtě, považuje se posledním dnem této lhůty za doručenou.