Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu VÝSTAVBA SÍDLA NKÚ - dopravní řešení a napojení objektu, zpevněné plochyOznámení zahájení stavebního řízení na stavbu „Výstavba sídla NKÚ“ – dopravní řešení a napojení objektu, zpevněné plochy

 

Stavební úprava stávající komunikace na pozemcích parc. č. 708/2, 708/4, 708/12, 2290/2, 2296, 2306 v k.ú. Holešovice, při nároží ulic U Uranie a Komunardů v Praze 7, spočívající ve zřízení nového vjezdu z ulice Komunardů, předláždění stávajícího chodníku a jeho rozšíření včetně doplnění bezbariérových prvků.