Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - POD DRÁHOUOpatření obecné povahy   –    Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci     –                    POD DRÁHOU – DZ B28 bude umístěno 7 dnů před realizací

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu: 1.7. – 1.10.2019 (postupně ve 4 etapách)