Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení zahájení řízení - VÝSTAVBA SÍDLA NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518, 170 00 Praha - zastoupen společností Masák § Partner, s.r.o., Rooseveltova 575, 160 00 PrahaOznámení zahájení řízení – Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518, 170 00 Praha – zastoupen společností Masák § Partner, s.r.o., Rooseveltova 575, 160 00 Praha

 

Žádosti o stav. povolení k vodním dílům a nakládání  s vodami – Výstavba sídla NKÚ

Společné řízení bude vedeno pod číslem spisu SZ: MČ P7 127328/2019/SU/Bea.