Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nad Královskou oborou 51Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci –  Nad Královskou oborou 51

 

Instalace dopr. značení a zařízení bude provedena v termínu:      27.6.2019