Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - DOBROVSKÉHOOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci –  DOBROVSKÉHO

 

Instalace dopr. značení a zařízení bude provedena v termínu:       29.6.2019