Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na pozici - Referent - Oddělení pronájmu - Odbor majetku (OMA)Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na pozici – Referent – Oddělení pronájmu – Odbor majetku (OMA)

Náplň práce: 

– vede evidenci uzavřených nájemních smluv

– zajišťuje proces uzavírání nájemních smluv

– vede evidenci volných bytů a nebyt. prostor

– organizuje, v intencích Rady, výběrová řízení na pronájem nebyt. prostor

– zajišťuje tzv. politiku podporovaného bydlení

– vede agendu privatizace (aktuálně pouze výmazy)

– vyřizuje dotazy a žádosti občanů, společností, institucí apod.

– zpracovává materiály a podklady pro jednání příslušných komisí, výborů, Rady a Zastupitelstva