Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Zvláštní užívání místní komunikace, Veverkova 16 z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – Zvláštní užívání místní komunikace, Veverkova 16 z důvodu zřízení vyhrazeného stání – 9U8 1548

 

Instalace a umístění dopr. značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace