Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Sdělení - ve 23.týdnu roku 2019 bylo zahájeno 0 správních řízení - kácení dřevin rostoucích mimo lesSdělení – ve 23.týdnu roku 2019 bylo zahájeno 0 správních řízení – kácení dřevin rostoucích mimo les