Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - JanovskéhoOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci –  Janovského

 

Instalace dopr. značení a zařízení bude provedena v termínu :          1.7.2019 – 27.10.2019