Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Záměr - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebyt. jednotky č. 1237/101 v domě na Maninách 1237/38, Praha 7Záměr –

uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebyt. jednotky č. 1237/101 v domě na Maninách 1237/38, Praha 7

                                                mezi MČ Praha 7 a s fyzickou osobou Jiřím Neymonem