Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - DobrovskéhoOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Dobrovského

 

Instalace dopr. značení a zařízení bude provedena v termínu 17.6. – 22.6.2019

                                                                                                               28.6. – 2.7.2019