Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Sdělení - zahájeno správní řízení ve 21.týdnu ve věci kácení dřevin mimo lesSdělení – zahájeno správní řízení ve 21.týdnu ve věci kácení dřevin mimo les