Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Sdělení - Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky 2018Sdělení – Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky 2018    – (plné znění)

Schváleno usnesením Rady městské části č. 0346/19-R z 28. jednání, ze dne 28.05.2019