Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci DobrovskéhoOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobrovského

 

Instalace dopr. značení a zařízení bude provedena v termínu 19.6. – 19.9.2019