Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o výběrovém řízení na pozici - Technik - Oddělení přípravy a realizace staveb - Odbor majetku (OMA)Oznámení o výběrovém řízení na pozici – Technik – Oddělení přípravy a realizace staveb – Odbor majetku (OMA)

 

Náplň práce:

Zajišťuje investorský dozor po dobu stavby

Zadává zpracování projektových dokumentů staveb

Zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení objednávek a výb. řízení na investiční akce a rekonstrukce

Podílí se na zpracovávání dlouhodobého plánu oprav a investic do nemovitého majetku MČ Praha 7 (vyjma školských budov)

 

 

 

Úřední deska

zobrazit vše