Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn územního plánu sídelního útvaru hl.m. PrahyVeřejná vyhláška 

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny  Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

 

Veřejné projednání se bude konat dne 27.6.2019 od 11.00 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2