Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem \\\\\\\"ZŠ TGM reko půdního prostoru - boční křídla\\\\\\\"Dovolujeme si Vás informovat, že veřejná zakázka s názvem „ZŠ TGM reko půdního prostoru – boční křídla“, vyhlášená dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla zveřejněna na Profilu zadavatele na adrese:

https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000423