Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod LisemOpatření obecné povahy 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod Lisem

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 1.6.2019 – 15.8.2019