Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek (K Bohmicím, K Pazderkám, Praha 7)Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek (K Bohmicím, K Pazderkám, Praha 7)

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena k 15.8.2019 s účinností od 16.8.2019 trvale