Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci OveneckáOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ovenecká

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu:

13.5.2019 – 15.7.2019