Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentuInformace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech

24.května 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

25.května 2019 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

Místem konání voleb do Evropského parlamentu v okrscích č. 7001 – 7036 jsou místnosti ve školách pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v těchto okrscích nebo voliče, jimž byl vydán voličský průkaz. Seznamy pro příslušné okrsky jsou vyvěšeny na úřední desce Úřadu městské části Praha 7.