Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Projektový manažer - Odbor vzdělávání a projektového řízení-OVPŘOznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici

Projektový manažer – Odbor vzdělávání a projektového řízení – OVPŘ

 

Náplň práce:

Příprava projektových záměrů a žádostí

Řízení projektu ve všech jeho fázích, vedení a řízení projektového týmu, stanovení časového a finančního plánu realizace projektu, komunikace s řídícím orgánem, řízení změn v projektu, zajištění předání výstupů z projektu

Koordinace postupů prací a návaznost činností v jednotlivých úkolech, pravidelné reportování o stavu realizace projektu včetně zpráv o realizaci projektu, zpracování kompletní dokumentace k projektu, spolupráce na plnění monitorovacích indikátorů projektu

Spolupráce na finančním plánování, řízení a controllingu projektu (sestavování rozpočtu, sledování čerpání rozpočtu, tvorba finančního plánu, příprava žádosti o platbu, součinnost při externích kontrolách, nastavování vnitřních kontrolních mechanismů)

Spolupráce na implementaci projektových výstupů