Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci VeverkovaOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Veverkova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu:

20.5.2019         08:00 – 22:00 hod.