Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka Křížka a HeřmanovaOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka Křížka a Heřmanova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu:

01.6.2019         06:00 – 18:00 hod.