Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Záměr na pokračování nájemního vztahu se stávajícím nájemcem formou uzavření nové nájemní smlouvy na jednopodlažní restaurační objekt Tusarova 25a/1545Oznámení a zveřejnění záměru

 

Záměr na pokračování nájemního vztahu se stávajícím nájemcem formou uzavření nové nájemní smlouvy na jednopodlažní restaurační objekt Tusarova 25a/1545

(knihkupectví s kavárnou), pozemek parc. č. 2316/8 a část pozemku parc. č. 2316/1, vše v k.ú. Holešovice