Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Informace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem nebytových prostorInformace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem nebytových prostor

 

Obálky nebo datové zprávy je nutné doručit do podatelny MČ Praha 7 do 24.4.2019 do 9.00 hod.