Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce a U SpartyOpatření obecné povahy – stanovení přechodné  úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce a U Sparty

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu: 1.4. – 15.6.2019