Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Kostelní, Dukelských hrdinů a VeverkovaOpatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Kostelní, Dukelských hrdinů a Veverkova

Instalace dopravního značení bude provedena 1.5.2019