Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U PrůhonuOpatření obecné povahy – stanovení přechodné  úpravy provozu na pozemní komunikaci  U Průhonu

rozšíření staveništního vjezdu na stavbu Obytného souboru Argentinská

v termínu  18.3.2019 – 29.2.2020