Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v 8. a 9. týdnu roku 2019Správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v 8. a 9. týdnu roku 2019

2.správní řízení