Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Záměr na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem vymezené části pozemku parc.č.2410/2Záměr na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem vymezené části pozemku parc.č.2410/2 za účelem užívání jako komunitní zahrada a umístění maringotky s občerstvením se společností PRAZELENINA z. s.