Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Schválená rozpočtová opatření - únor 2019Rozpočtová opatření – únor 2019

 

Zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů