Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - REFERENT STAVEBNÍHO ODDĚLENÍOznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici –

REFERENT STAVEBNÍHO ODDĚLENÍ

náplň práce : aplikace postupů podle stavebního zákona v rozsahu agendy obecného stavebního úřadu.

Zejména se jedná o vydávání stavebních povolení, souhlasů s ohlášeným záměrem, souhlasů se změnou v užívání stavby, povolení stavby ve společném řízení, povolení změny stavby, kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí.