Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborouOpatření obecné povahy – stanovení přechodné  úpravy provozu na pozemních komunikacích

Nad Královskou oborou v úseku Čechova, Jana Zajíce, Dobrovského 29, Veletržní v úseku Bubenská – Schnirchova, Schnirchova v úseku Veletržní – Šimáčkova

z důvodu pokládky optického kabelu