Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Jana ZajíceVeřejná vyhláška  – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Jana Zajíce  13 a 16

Instalace dopravního značení bude provedena k 31.5. s účinností od 1.6.2019  

z důvodu zlepšení dopravní situace