Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Sociální pracovník odbor OSZOznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – Sociální pracovník odbor OSZ

Náplň práce:

Provádění samostatného výkonu náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. 

Provádění depistážní činnosti a sociálního šetření v přirozeném prostředí klienta. Posuzování životní situace klienta, individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění v souladu s platnou legislativou a metodických pokynů MPSV.