Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace U Průhonu 29 z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace U Průhonu 29  z důvodu zřízení vyhrazeného stání

prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování