Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Čechova 8 z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace Čechova 8 z důvodu zřízení vyhrazeného stání

prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování