Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01

Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území