Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Referent oddělení dokladů a evidence obyvatel - Odbor správních agend (OSA)Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici –

Referent oddělení dokladů a evidence obyvatel – Odbor správních agend (OSA)

náplň práce :  Přijímání žádostí a výdej cestovních dokladů a občanských průkazů, hlášení trvalého pobytu ( přepážkové pracoviště )