Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Výzva - „Komplexní oprava střechy bytového domu, na adrese Jana Zajíce 184/19, Praha 7“Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0831/18-R z jednání č. 77, ze dne 27.11.2018) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon“).

Oznámení výběrového řízení naleznete zde. Pro vyplňování, prosím, užijte předepsané formuláře a vyplňujte pouze žlutě zvýrazněná pole:

  1. Krycí list nabídky
  2. Smlouva o dílo – závazný návrh
  3. Výkaz výměr střecha Jana Zajíce 19
  4. Čestné prohlášení – Základní způsobilost
  5. Čestné prohlášení – Technická kvalifikace

 

Dodržujte, prosím, pravidla vyplňování stanovena v Oznámení výběrového řízení.

Nabídky se podávají nejpozději do 28. 1. 2019 do 13:00 hod. na adresu společnosti 7U s. r. o., Komunardů 46, 170 00 Praha 7. Nabídky je možné odevzdat osobně na výše uvedené adrese. Rozhodující je čas doručení.

Pondělí a středa            8:30 – 12:00     13:00 – 18:00
Úterý a čtvrtek              8:30 – 12:00     13:00 – 15:30
Pátek                             8:30 – 12:00.

Prohlídky místa plnění jsou možné ve dnech 15.1.2019 a 22. 1. 2019, oba termíny v 10:00, sraz před vstupem do domu Jana Zajíce 19, Praha 7. Prohlídku umožní pan Stanislav Klikar, technik 7U s.r.o., tel.: 774 440 606.

Otvírání obálek proběhne dne 28. 1. 2019 ve 13:20 hod, v kanceláři jednatele na adrese Komunardů 46, Praha 7.