Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Informace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBPInformace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP

 

Obálky je nutno doručit do podatelny MČ Praha 7 do 9.1.2019 do 8:45 hodin

a v 9:00 hodin téhož dne proběhne veřejné otevírání došlých obálek  v zasedací místnosti č. 227

Hodnocení nabídek 14.1.2019 od 17.hodin v zasedací místnosti č.225