Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Schválená - Pravidla ( Zásady )pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2019Schválená – Pravidla ( Zásady )pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2019 

Usnesení 9.jednání ZMČ – Návrh k přijetí Pravidel ( Zásad ) pro hospodaření

MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2019