Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Hlavkův mostOpatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – Hlavkův most

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 1.1.2019 – trvale