Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Plán udržitelné mobility Prahy a okolí - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí“ Plán udržitelné mobility Prahy a okolí “ –

zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí