Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením Vinařská 1/458Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením Vinařská 1/458

stavební úpravy domu spočívající v zateplení dvorní fasády a ustupujících podlaží včetně uličních