Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci JatečníOpatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jateční

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 21.11.2018.