Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Záměr na uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2251/2 a parc. č. 2250/2 (Řezáčovo náměstí)Záměr na uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2251/2 a parc. č. 2250/2, vše k.ú. Holešovice (Řezáčovo náměstí) se spolkem Archetyp, z.s. za účelem pořádání farmářských trhů o sobotách od 8.00 hod. do 15.00 hod.