Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019Žádosti o dotaci MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019 se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys, v termínu od 19. do 23.11.2018 do 23.59 h

Podrobné informace:

Obecné programové dotace